Telefon kontaktowy: 666-677-111

Regulamin

 1. Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez AUTO-MAX s.c., z siedzibą: ul. M.B.Bolesnej 46, 34-600 Limanowa, za pośrednictwem sklepu internetowego.
 2. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów oraz zamieszczonych zdjęć opatrzonych podpisem "AUTO-MAX" należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą właściciela. 
 3. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży towarów. 
 4. Klient może składać zamówienia w sklepie internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej. 
 5. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia. 
 6. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest potwierdzeniem przyjęcia oferty. 
 7. Na podstawie złożonego zamówienia, Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności w Sklepie Internetowym zamówionego przez Klienta towaru. 
 8. W przypadku braku w zamówionego towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, gdy zakup towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach. 
 9. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
  - anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia)
  - anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa)
 10. W przypadku pozytywnej weryfikacji dostępności towaru, Klient otrzymuje od Sprzedawcy, na adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu przez niego zamówienia do realizacji.
 11. Ceny zamieszczone przy danym towarze:
  - stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich (PLN)
  - nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy, o których Klient jest informowany w osobnym cenniku
 12. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo w „KOSZYKU”, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy oraz określeniu formy płatności. 
 13. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  - płatność PAYU – najszybsza forma zapłaty za zakupy na naszych aukcjach. Po otrzymaniu informacji o dokonaniu płatności, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia
  - przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym, zaś wysyłka dokonana zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy)
  - gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w Punkcie Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym, zaś towar wydany zostanie w punkcie Sprzedawcy)
  - gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia)
 14. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem wybranego dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 15. W dniu wysłania towaru przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzającą nadanie przesyłki przez Sprzedawcę. W przypadku odbioru osobistego Klient otrzymuje powiadomienie w momencie skompletowania zamówienia.
 16. Klient powinien sprawdzić oraz zweryfikować doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika dostawcy.
 17. Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
 18. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

"Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu i polityki cookies."

 

Polityka ochrony danych osobowych:

 

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 

 

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do 

 

korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz 

 

unikalny numer. 

 

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu AUTO-MAX s.c. z siedzibą w Limanowej, ul. M.B.Bolesnej 46.

 

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

 

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te 

 

pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 

 

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

 

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 

 

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które  przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika  przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

 

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 

 

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; 

 

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; 

 

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie  korzystania ze stron internetowych Serwisu; 

 

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez  Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie  wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki,  wyglądu strony internetowej itp.; 

 

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści  reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 

 

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych  (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w  urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie  zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w  szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w  ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu  w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach  obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki  internetowej). 

 

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na  niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 

 

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane  mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. 

 

 

 

Chat on-line Napisz do nas... Wyślij